Powrót do strony głównej

Sąd w Lubaniu
Remont elewacji zabytkowego budynku Sądu Rejonowego położonego przy Placu 3 Maja 12 w Lubaniu.

Po renowacji
Przed renowacją